Stranky o všem :-)

 

Kamael

Kamael se narodil v době mýtů. Tajemná zvířata chránila jejich vlastní jedinečné kulturní živobytí uvnitř ostrůvku duší, útočiště Dark Elf Village.

Objevili se na kontinentě pod vedením bohů. Byly vytvořeni bohy pro boj s tajemnými monstry. Ve svém náboženství uctívají vladaře “Mother Nornil”.

A další bohy : minulosti Nornil, bohyně daru, bohyně budoucnosti.


Zvláštní schopnosti :
Kamael je spřízněn s tmou. Mohou zvětšit své schopnosti duší nepřátel. Kamael může absorbovat duše nepřátel a měnit je na energii a tím

podporovat své vlastní dovednosti. Mají další dovedností, jako líčení pastí. Kamael může jen nosit Light brnění a použít kouzlo zotavení.

Charakteristika :Kamael se specializuje v třídách podle rodu. Jsou klasifikovaní jako bojovníci standardně + schopnost poutání duší.

Vesnice Kamael (The Kamael Village)
Vesnice Kamael je izolována na odloučených březích Isle of Souls,

daleko na západě od Dark Elven Village, kde leží skrytá od zbytku světa na věky. Závoj mlhy a tmy zahalí Kamael vesnici ve věčné noci.

Tajemné runy pokryjí zdi téměř každé stavby a tmavé kouzlo proudí ulicemi Kamael vesnice. Dům Elderse, kde Kamael Heirarchs a velmistři

pobývají, se nad vesnicí tyčí centrální dvůr kde divné obelisky a krystaly sáhnou k nebi. Isle of Souls je označeno rasami za neutrální území.