Stranky o všem :-)

 

Human

Grain Kain s pýchou křičel k celému světu a vštípil duchy do své formy. Výsledek byl katastrofální. Jeho potomci byly slabí, hloupí, lstivý a zbabělí. Všichni Kainovým výtvorem pohrdali. Aby Kain překonal své hanebné selhání, opustil své potomky a na nějaký čas se ukryl před zraky ostatních. Jeho potomci jsou dnes nazýváni lidmi.

Lidé v Lineage II jsou podobní lidem v reálném světě. Lidé mají nyní největší sílu a populaci na kontinentech.


Zvláštní schopnosti Lidí:
Ačkoli lidé nevlastní žádné zvláštní schopnosti, jejich silná stránka je skutečnost, že mohou proniknout do mnoha povolání.


Základní vlastnosti Lidí:
Lidé jsou vyvážení ve všech povolání.

Lidská vesnice – Mluvící Ostrov (Talking Island Village)
Mluvící ostrov je vzdálen od jižního pobřeží Gludio Territory a je navštěvovaná začínajícími rytíři a mystiky. V minulosti když Elfská rase vládla kontinentu, byla na ostrově založena škola kouzel sloužící lidem.


Po odchodu Elfů, několik Kouzelníků začalo s magickou školou jako místem vhodným pro vzdělávání talentovaných mystiků. Navíc od doby kdy byl na ostrově otevřen Cedrikův sál, mnoha začínajících rytířů začalo navštěvovat ostrov kvůli tréninku.
• Human Fighter (Lidský bojovník)
• Human Mystic (Lidský mystik)