Stranky o všem :-)

 

Seven Signs

Jak začít:

Hráči kteří se chtějí zůčastnit questu Seven Signs se musí nejprve přidat na jednu ze dvou stran (Cabals). Revolutionary Army of Dusk (Strana Soumraku) a strana Lords of Dawn (Páni úsvitu). Dále si hráč musí vybrat jednu ze tří pečetí (Seals ) které se v případě vítězství zmocní. Quest trvá 14 dní, začíná v pondělí a končí v neděli o půlnoci druhého týdne. Během periody nemůžou zůčastění hráči měnit své strany. Hráči bez povolání (first class transfer) se nemohou zúčastnit questu Seven Signs. Hráči s prvním povoláním se mohou volně přidat k jedné ze dvou stran (Cabals). Hráči s druhým povoláním (second class transfer): Lords of Dawn - Vstupní poplatek činí 50 000 Aden. Poplatku jsou zproštěni členové klanu vlastnícího hrad. Kněze (Priest of Dawn) najdete v každém městě. Revolutionary Army of Dusk - Připojit se mohou všichni hráči kromě členů klanu vlastnícího hrad. Kněze (Priest of Dusk) najdete v každém městě.
Plnění úkolu:

Zůčastnění hráči mohou lovit monstra nacházející se v Katakombách a Nekropolích. Jedná se o rasy Lilim, Nephilim, Lilith a Gigantů. Z těchto monster lze získávat pečetní kameny (Seal stones). Hráči mohou úkol splnit dvěma způsoby. Jedním je nasbírání největšího počtu pečetních kamenů a druhým je vítězství v Festivalu Temnoty (Festival of Darkness).
1. Sbírání pečetních kamenů (modrých, zelených a červených)

Každá strana může lovit monstra v Katakombách a Nekropolích za účelem získání pečetních kamenů. Tyto kameny se předávají knězy (priest) příslušné strany. Každému hráči se počítají odevzdané kameny a každé straně součet odevzdaných kamenů. Pečetní kameny jsou předměty volně směnitelné. Pokud nejsou odevzdané příslušnému knězi mohou být použity při další periodě questu.
Hodnota kamenů:

* Modrý - 1 bod
* Zelený - 5 bodů
* Červený - 10 bodů

2. Festival Temnoty (Festival of Darkness)

Festivalu se může účastnit pouze výprava (party). Festival je rozdělen podle levelu hráčů a je zvlášt hodnocen. Minimální počet členů výpravy je 5 a maximální 9. Za účast musí výprava zaplatit pečetními kameny průvodci festivalu (Oracle). Kněží ve městech hráče teleportují do orakula (věštírny) zdarma. Cena festivalu záleží na levelu zůčastněných hráčů a je placena vůdcem (leader) výpravy. Výprava se musí skládat ze členů stejné strany a jejich levely musí být třídě (grade). Festivalu se je možné zůčastnit kdykoliv během periody a jeho opakování není nijak omezeno.

V Orakulu, kde se festival odehrává je nemožné přijít o výbavu při úmrtí. Neplatí pro hráče s karmou (PK). Ztráta zkušeností (experiences) je omezena na polovinu (2%). Při restartu festivalu je výprava teleportována do nejbližší vesnice. Ve středu Orakula se nachází magické pole, které regeneruje manu dvakrát rychleji než normálně. Při odchodu z Orakula jsou hráči teleportování na místo odkud přišli. Když hráč během festivalu zemře je obživen uvnitř Orakula. Lukostřelci v rozích Orakula soustředují své útoky převážně na hráče - léčitele.
Orakulum

Festival je rozdělen na 5 tříd:

* Level: Modré/Zelené/Červené
* do 32 lvl: 900/540/270
* do 43 lvl: 1500/900/450
* do 54 lvl: 3000/1800/900
* do 65 lvl: 4500/2700/1350
* bez limitu: 6000/3600/1800

Proces

Vstoupit do Orakula jde pouze 2 minuty před začátkem festivalu. Jakmile je zápis do festivalu hotový, výprava obdrží quest Festival of Darkness a je okamžitě teleportována do Orakula, kde po 2 minutách vše začíná. Festival trvá 18 minut, během nichž se v Orakulu objevují monstra a hráči je zabíjejí za účelem získání předmětu "Blood of Sacrificed". Počet těchto předmětů se počítá do bodování Festivalu. Všechny "Blood of Sacrificed" jsou přidělovány vůdci výpravy.

Výprava, která se rozhodne skončit dřív, může festival ukončit u šamanky (Female Shaman) ve středu místnosti a když se výpravě zdá festival příliš lehký mohou požádat šamank o silnější monstra. Pokud zabíjí silnější monstra, získají tím více "Blood sacrificed". Pokud jsou při festivalu vyvoláni pomocníci (pets) je šance na drop menší.
Nahlášení výsledku (registration of result)

Po ukončení festivalu musí vůdce výpravy registrovat jejich výsledek Průvodci Festivalu (Guide) do 40 minut. Když je výsledek festivalu nižší než předchozí výsledek, není aktualizován. Výhra Po ukončení periody získává vítězná výprava vítězné strany odměnu ve formě Prastarých Aden (Ancient Adenas).
Konec periody, vítězové a poražení

Na konci periody jsou sečteny všechny pečetní kameny (seal stones) odevzdané kněžím a jsou vyhodoceni vítězové ve všech třídách Festivalu Temnoty. Strana s největším počtem bodů se stává vítězem. Vítězi se skore po ukončení periody vymazává, ale prohrané straně se ukládá a je připočteno v periodě kdy strana zvítězí. Třída Body do 32 lvl 70 do 43 lvl 70 do 54 lvl 80 do 65 lvl 80 bez limitu 100
Starověké Adeny (Ancient Adena)

Jakmile perioda začne, Kněží (priests) střádají odevzdané kameny, na konci periody jsou kameny přeměněny na Starověké Adeny, které dostane vítěz periody.
Nákup předmětů

Vítěz může nakoupit množství předmětů, které nelze získat běžnám způsobem. Tyto předměty je možné nakoupit u Kněžích za Prastaré Adeny.
Změna vlastnictví pečeti (Change in the Ownership of the Seal)

Změna vlastnictví pečetí je založena na výsledcích jednotlivých period. Strana může vlastnit pečeť jen pokud alespon 35% hráčů zvolí jednu pečeť, pokud se tak nestane, strana nemůže vlastnit tuto pečeť. Pokus strana vlastní pečeť z minulé periody, k opětovnému získání stačí 10% hráčů, kteří si ji zvolili.
Změny v prostředí

Pokud zvítězí stran Úsvitu (Dawn) sluneční záře se změní a oblohu vyplní fialová barva. Pokud zvítězí strana Soumraku (Dusk), měsíc se promění rudé žhnoucí oko a obloha upadne do mlžné zelené.
Katakomby a Nekropole

Strana poražených nemůže vstoupit do katakomb a nekropolí. Pouze strana, která vlastní pečeť může vstoupit. Pokud je uvnitř hráč, který nepatří ke straně s pečetí, je poslán monstry v jeskyních do nejbližší vesnice nebo města.
Efekt pečetí:
Seal of Avarice

* NPC u vstupu do katakomb a nekropolí teleportují do vnitř pouze hráče vítězné strany. Dále hráči mohou získat různé očarování (buffs) od techto NPC pokud si za ně zaplatí Starověkými Adenami (Ancient Aden).
* Vstup do všech nekropolí zdarma.
* V nekropolích jsou generovány monstra pro vítěze.
* Hráči se mohou setkat s Anakimem nebo Lilith v Disciples Necropolis. Anakim a Lilith jsou spojeni s požehnaným Krystalem (Blessed Soul Crystal), který dává speciální schopnosti s použitými A(grade) zbraněmi.
* Obchodník Mamonu (trader of Mammon) se objevuje uvnitř jeskyní. Hráči u něj mohou nakupovat různé předměty, které nelze sehnat běžným způsobem. Obchodník přijímá pouze Starověké Adeny. Obchodník se občas volně pohybuje po jeskyních.

Seal of Gnosis

* NPC u vstupu do katakomb a nekropolí teleportují do vnitř pouze hráče vítězné strany. Dále hráči mohou získat různé očarování (buffs) od techto NPC pokud si za ně zaplatí Starověkými Adenami (Ancient Aden).
* Vstup do všech katakomb zdarma.
* Vítěz může být teleportován do lovišť (hunting places) levněji pomocí Kněží ve městech.
* Nepřátelská NPC se pohybují kolem měst a vesnic, kromě začatečnických vesnic a náhodně kouzlí různá kouzla na členy prohrávající strany.
* Kovář Mamonu se objevuje uvnitř katakomb. U kováře je možné za Starověké Adeny získat speciální schopnosti které lze použít s A(grade) zbraněmi. Dále je u něj možná vylepšit zbraň na zbraň vyšší třídy (grade), nebo je je možná vyměnit za množství jiných zbraní stejné třídy. Kovář se volně pohybuje po jeskyních.

Seal of Strife - pokud je vlastněna Úsvitem

* Při dobývání hradu, je možné si najmout elitní žoldáky, které je možné přidat k již stávajícím žoldákům.
* Cena vylepšení hradní brány je nižší než obvykle.
* Výdrž hradní brány a hradeb je zvýšena.
* Nejvyšší možná danň pro okolní města je zvýšena až na 25%.

Seal of Strife - pokud je vlastněna Soumrakem

* Při dobývání hradu je nemožné najmout si žoldáky, ale je možné si najmout oslabené žoldáky.
* Cena na vylepšení hradu je vyšší než normálně.
* Obranná síla hradu je nižší než normálně.
* Nejvyšší možná daň je pouze 5%.

Katakomby a Nekropole

Pro quest Sedmero znamení je určeno 16 jeskyních komplexů. V nich je mozno lovit monstra ze kterých se dropují pečetní kameny a prastaré Adeny.
Nekropole

* Necropolis of Sacrifice: level 20-30.V okolí Gludia.
* Pilgrims Necropolis: level 30-40. V okolí Dionu.
* Worshipers Necropolis: level 40-50. V okolí Innadrilu.
* Patriots Necropolis: level 50-60. V okolí Gludia.
* Ascetics Necropolis: level 60-70. Region DE village v jižní části u Altar of rites.
* Martyrs Necropolis: level 60-70. V okolí Giranu.
* Saints Necropolis: level 70-80. V okolí Innadrilu.
* Disciples Necropolis: level 70-80. V okolí Adenu.

Katakomby

* Heretics Catacomb: level 30-40. Okolí Dionu.
* Catacomb of the Branded: level 40-50. V okolí Giranu.
* Catacomb of the Apostate: level 50-60. V okolí Orenu.
* Catacomb of the Witch: level 60-70. V okolí Adenu.
* Catacomb of the Dark Omens: level 70-80. V okolí Orenu.
* Catacomb of the Forbidden Path: level 70-80. V okolí Adenu.

Orakula

* Oracle of Dawn: V blízkosti Orc Barracs v lokalitě Gludia.
* Oracle of Dusk: V blízkosti Windy Hill v lokalitě Gludia.

Monstra v jeskyních

Pro stranu Soumraku (Dusk) lze získat potřebné předměty a body z monster rasy Nephilim. Pro stranu Úsvitu (Dawn) lze získat potřebné předměty a body z monster rasy Lilim.
Prastaré Adeny (Ancient Adena)

Prastaré Adeny lze získat výměnou za pečetní kameny. Prastaré Adeny lze vyměnit za obyčejné adeny v poměru 1:1 pomocí černého trhu (black market) u obchodníků Mamonu. Za Prastaré Adeny lze nakoupit předměty u kněžích a kovářů Mamonu.
Record of Seven Signs

Předmět, kterým lze sledovat celkovou situaci v questu Sedmero znamení. Kdokoliv si ho může zakoupit u kněze ve městě. Cena je 500 aden.
Approval Certificates of the lord

Pomocí tohoto předmětu se mohou hráči, kteří nejsou členy klanu vlastnícího hrad, připojit na stranu Úsvitu (Dawn).
The Black Market Trader of Mammon

Tito obchodníci vyměňují pečetní kameny v Prastaré Adeny a také Prastaré Adeny v obyčejné adeny.