Stranky o všem :-)

 

Heroes

Hráč, který dosáhl nejvyššího skóre v každé třídě Olympiády (GrandOlympiad) a PvP turnaji mezi Šlechtou (Noblesse), je udělen titul Hrdina (Hero). Hrdinové jsou odměněni exklusivními zbraněmi a dovednostmi spolu se zářivou aurou.
Dovednosti Hrdiny (Hero Abilities)

Hrdinové jsou schopni používat zbraně určené výhradně pro ně. Jednou vybranou zbraň nemůže změnit. Ale po měsíci jsou všechny zbraně automaticky vraceny a Hrdina si může vybrat jinou. Zbraně jsou k dostání u Sochy Hrdinů (Monument of Heroes) a nejdou dropnout, prodat, enchantovat ani zničit. Používají S grade shoty.

Hrdinové mají vlastní chat kanál [%]. Barva tohoto kanálu je světle modrá a vidi ji všichni hráči na serveru. Hrdina může psát do Hero chatu jednou za 10 sekund. Je možné si zapnout nebo vypnout "Hero Voice", zobrazení Hero chatu, v menu chat message options.

Jména hrdinů jsou vyryta na Soše hrdinů v každém městě a vesnici.
Získaní Dovedností Hrdiny (Gaining Hero Abilities)

Titul Noblesse je napsán ve Status okně (Alt+T). Znak Hrdiny se objeví pokud je hráč Hrdina nebo Hrdina čekající na titul. Pro získání speciálních schopností musí Hrdina navštívit Sochu Hrdinů (Monument of Heroes), nestačí jen vyhrát Olympiádu. Když bude udělen titul Hrdina stejnému hráči jako minulé období, musí si re-aktivovat schopnosti návštěvou Sochy Hrdinů.
Určení Hrdiny (Determining the Hero)

Průběh měsíce - dlouhé PvP utkání, Hrdina je vybrán podle bodů v Olympiádě a obdrží titul Hrdiny během další měsíční soutěže.

Hrdinou se stane ten kdo nahromadí nejvíce bodu v Olympiádě podle své třídy, zúčastnil se více než 5 zápasů v období a dosáhl minimálně jednoho vítězství. Hrdina bude umístěn v čekacím módu a speciální schopnosti a zbraně mu jsou automaticky odstraněny po jedno měsíčním období.

Například, i když hráč v aktuálním období získá největší počet bodů, ale když se zúčastnil méně než pěti zápasů nebo nikdy nezvítězil, nemůže se stát hrdinou; může se stát že období bude bez Hrdiny.

Když dva hráč se stejnou třídou nahromadí stejně bodů, stane se hrdinou ten co soutěžil nejvíce.
Bodování (Rank Confirmation)

Všichni Noblesse mají přístup k top10 žebříčku výsledků Olympiády posledního období. Ti kdo soutěžili méně než 4krát nebudou v žebříčku zahrnuti. V žebříčku hodnota, která určí konečné umístění, nebude uvedena. Jsou tam jen jména charakterů. V případě, ze bude mít více hráčů stejně bodů, může jich být v žebříčku až 15.
Olympiáda (Grand Olympiad)

Olympiáda je PvP utkání jeden na jednoho, které se koná kvůli určení Hrdiny. Koná se jednou v měsíčním období, Noblesse s největším počtem bodů je jmenován Hrdinou. Jedině Noblesse který dokončil třetí přestup (3. povolání) se může účastnit Olympiády.
Způsob soutěžení (Competition Method)

Olympiáda je rozdělena do dvou zápasů: tzv. třídní a ne-třídní (class a non-class) soutěž.

Jen členové určité třídy se mohou účastnit třídní soutěže. Pro účast v ne-třídní soutěži nejsou žádná omezení.

Přihlášení do soutěže je možné jen skrze Olympiad Master a to v čase 8:00 až 12:00. Nebere žádné přihlášky mimo určený čas.

Soutěžící budou vybíráni náhodně a jsou teleportováni do kolosea na zápas. Instrukce a pravidla budou pravidelně hlášeny přes announcement a soutěžící budou upozorněni 30 sekund před teleportací. Po teleportaci mají soutěžící 45 sekund na přípravu. Poté se koloseum změní v bojiště a zápas může začít. Před začátkem se všechny HP, CP, MP doplní a budou sebrány všechny buffy. Všichni peti budou vraceni zpět do inventáře, ale sumoni a cubicy budou ponechány aby bojovali za svého pána. Sumoni budou taky debuffnutí. Jakmile je někdo v coloseu a spadne nebo opustí hru, prohraje zápas. Jestliže spadne při zápase server, zápas bude zrušen a účastníci se objeví zpět ve vesnicích. Maximální čas zápasu je 3 minuty a hráč jehož HP klesnou k nule prohrál. Jestliže nikdo v časovém limitu nezemřel, bude prohlášen za vítěze ten kdo dal větší poškození.

Během soutěže, ten kdo ztratí všechny HP nezemře, jen prohraje zápas. Po zápase budou vyhlášeny výsledky a soutěžící budou vráceni na místo odkud přišli.
Podmínky účasti (Olympiad Requirements)

Mohou soutěžit jen hráči na svých hlavních profesích (ne na subclassové). Jestliže hráč po přihlášení do soutěže změní svou profesi na subclass nebude se moci účastnit zápasu.

Pokud je hráč při portu do Kolosea v partě, bude mu parta automaticky zrušena. Hráč s 0 body nemůže soutěžit.

Při zápasu se nemohou používat jiné věci než soulshoty, spiritshoty, Echo krystaly, energetické kameny (energy stone) a ohňostroje (firecrackers). Při zápasu se nedá přijímat do party nebo posílat partu.
Bodování Olympiády (Olympiad Points)

Na začátku Olympijského období dostane každý Noblesse 18 bodů a 3 body každý týden. Po zápase sou body prohrávajícího převedeny na vítěze. Každý si může zkontrolovat své body u Olympiad Managera

Pokud hráč do konce soutěže nahromadí 50 bodů, může je vyměnit za Lístky na Teleport (Noblesse Gate Passes), za 1 olympijský bod získá 1000 lístků. Například za 50 Olympijských bodů získá 50000 lístků, ale za 49 bodů si nemůže vyměnit nic. Lístky může taky použít k nákupu u Olympiad Managera.

Věci které můžete koupit u Olympiad Managera za Lístky (Noblesse Gate Passes):

Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade S): 300,000 Noblesse Gate Passes

Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade A): 150,000 Noblesse Gate Passes

Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade : 70,000 Noblesse Gate Passes

Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade C): 30,000 Noblesse Gate Passes

Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade D): 9,000 Noblesse Gate Passes

Blessed Scroll: Enchant Armor (Grade S): 45,000 Noblesse Gate Passes

Blessed Scroll: Enchant Armor (Grade A): 18,000 Noblesse Gate Passes

Blessed Scroll: Enchant Armor (Grade : 3,500 Noblesse Gate Passes

Blessed Scroll: Enchant Armor (Grade C): 3,500 Noblesse Gate Passes

Blessed Scroll: Enchant Armor (Grade D): 1,000 Noblesse Gate Passes

Scroll: Enchant Weapon (Grade S): 50,000 Noblesse Gate Passes

Scroll: Enchant Weapon (Grade A): 18,000 Noblesse Gate Passes

Scroll: Enchant Weapon (Grade : 5,000 Noblesse Gate Passes

Scroll: Enchant Weapon (Grade C): 1,100 Noblesse Gate Passes

Scroll: Enchant Weapon (Grade D): 500 Noblesse Gate Passes

Scroll: Enchant Armor (Grade S): 5,000 Noblesse Gate Passes

Scroll: Enchant Armor (Grade A): 2,400 Noblesse Gate Passes

Scroll: Enchant Armor (Grade : 800 Noblesse Gate Passes

Scroll: Enchant Armor (Grade C): 150 Noblesse Gate Passes

Scroll: Enchant Armor (Grade D): 60 Noblesse Gate Passes

Secret Book of Giant: 5,000 Noblesse Gate Passes
Sledování Olympiády (Watching the Grand Olympiad)

Olympiádu můžete sledovat pomocí Olympiad Managera ve vesnicích. Hráči mohou vidět místo kde zapas probíhá a Jména hráčů.

V diváckém módu (spectator mode) si můžete prohlédnout i HP, CP a buffy. Při sledování, můžete okno každého účastníka zvětšit a uvidíte skilly které poživa a kritické zásahy.

Tlačítko "Return" vám zruší divácký mód a vrátí vás do vesnice. Pokud je divácký mód přerušen pádem serveru nebo hry jste taky vráceni do vesnice. Jestliže začnete sledovat zápas a máte vyvolané zvíře, bude zrušeno. Sledování Olympiády je zdarma.