Stranky o všem :-)

 

Fortress siege

Přehled Fortress

Fortress(tvrz) je malá obytná plocha pro klan podobně jako klan haly. Dá se získává vítězstvím ve Fortress siege. V závislosti na jejich umístění, Fortress jsou buď hranice nebo územní pevností a to velké nebo malé.

Fortress Type Malá Fortress Velká Fortress

Hraniční Fortress Tanor Fortress Floran Fortress

Dragonspine Fortress Cloud Mountain Fortress

Aaru Fortress Antharas' Fortress

Demon Fortress Western Fortress

Monastic Fortress Hunter's Fortress

Uzemní Fortress Shanty Fortress Valley Fortress

Hive Fortress

Ivory Fortress Southern Fortress

Narsell Fortress Borderland Fortress

White Sands Fortress Swamp Fortress

Archaic Fortress Bayou Fortress


Jedna nebo dvě fortress se nacházejí v jednotlivých územích.

Každý tvrz na mapě je označena barevnou vlaječkou.. Modrá vlajka označuje uzemní pevnost a červená vlajka označuje pohraniční pevnost.Obecné informace o fortress jsou přístupné po kliknutí na Word info na mapě (Alt + M). Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí okno se záložkami. Kliknutím na Fortress Info, se zobrazí kompletní seznam všech pevností, včetně jejich názvu, vlastníků, současný stav a čas.
Kliknutím na jakékoli jméno v seznamu se zobrazí plocha fortress na mapě.

Funkce fortress

Teleporty, bufovaní se aktivuje stejně jako v clan halách a to u NPC Foreman. Clan warehouse je také přístupný z toho NPC.
Různé předměty, jako jsou například košile, talismany a náramky je možné zakoupit kapitána. Na nákup těchto položek jsou nutné Knight’s Epaulettes.

Bez ohledu na politický status (loajálnost či nezávislosti) fortress, vlastnící klan přijímá Blood Oathes od Logistics Officer NPC, každých 6 hodin.
Pokud tvrz přísahá loajálnost k hradu, další s obranou-související funkce mohou být aktivovány u Guard Captain NPC.

Nezávislá fortressí (ty, které nepřísahaly loajálnost žádnému hradu) mohou vstoupit do podzemního vězení (instanced dungeon), pomoci Detention Camp Warden NPC.

Základní pravidla

Jeden klan může buď vlastnit hrad nebo fortress (ale ne obojí)
Blood Oath lze získat prostřednictvím okupace fortress. Pomocí Blood Oath může klan získat reputační body nebo zvýšit klan lvl.

Sedmdesát pět hodin, po držení fortress, bude fortress dobíta povstaleckou armádou.
Není možné se přihlásit na dobývaní fortress 2 hodiny před povstaleckým útokem.

Obecná pravidla obléhání pevnosti jsou podobná pravidla jako u dobývaní hradu. Účastníci jsou rozděleni do tří skupin: přátelská strana, nepřátelská stranu a neurální.
Útočníci z jedné aliance jsou klasifikovány jako přátelé. Všíchni ostatní, kterí se do dobývani přihlásili, jsou klasifikovány jako neutrální. A vlastníci pevnosti jsou klasifikovaní jako nepřátelé.

Jakmile se začne dobývaní pevnosti, obránci jsou označena ikonou štítu nad jejich hlavami. zatímco útočníci již jsou označeny ikonou meče. Hráči mohou útočit na nepřátelé i neutrální bez stisknutí klávesy Ctrl. Útok přátelské členů není dovoleno.

Příprava
ObléháníFortress siege trvá jednu hodinu, a může k ní dojít každé 4 hodiny.
Jakmile je vlajka zasazena do stožáru fortress siege končí
Fortress siege začína 60 minut po prvních registrovaném klanu..

Siege Registrace

Registrovat se může klan který ma klan lvl 5 a výše. A registrace se provádí u NPC, které běhají kolem fortress. Při registraci je nutné zaplatit registrační poplatek 250 000 adena.

Poplatek platí pouze první klan, který se zaregistruje. Ostatní klany už neplatí nic. Klany se mohou registrovat 50 minut. 10 minut před startem fortress siege se registrace ukončí.
Pokud fortress vlasní nějaký klan je automaticky zařazen jako obránce.Siege Start

Když siege začíná, oblast kolem fortress se změní na bojové pole.
Registrované klany může zřídit velitelství(vlajku).
Když siege začne, všechny dveře zavřou a rozmísti se obránce(guardi).Probíhání siege

Existují tři až pět NPC táborů (v závislosti na velikosti tvrz), které se nacházejí uvnitř pevnosti.
Pokud všechny tyto tábory jsou vyzabíjeny do 10 minut od zabrání prvního táboru, se dveře od Command Barracks otevřou.
V každém táboře je velicí NPC, které musíte zabít. Ve velké pevnosti, musíte vypnout napájení v Control Room.
Klan může používat balista Bomby ke zničení balisty uvnitř pevnosti, za zničení každého balisty budou klanu připsány reputační body.

Pokud byly vyvražděny všechny tábory ve stanovené lhůtě otevřou se dveře do Command Barracks a objeví se vlajky. Když hráč vezme vlajku, automaticky dostane skill na usazení vlajky do podstavce. Pokud hráč zemře tak je vlajka vracena na původní místo.
Podstavec na vlajku je umístěn v horní části Command Barracks.
Jakmile klan získá vlastnictví pevnosti., klan leader může zvolit buď loajálnost hradu na tomto uzemí nebo prohlásit jejich nezávislost.

Control Room

Kromě umístění vlajky, je další způsob, jak dobít pevnost a to vypnutím Control Room. Ve velkých pevností, musíte vypnout Control Room, porazit všechny velitele v táborech a vítězství je vaše! (Pouze velké pevnosti mají Control Room).

Po vypnutí všech Sub Power Systéme kolem kontrol room, dostané hráč přistupovou kartu (Access Card) na otevření dveří do Control Room.
Pokus o vypnutí Sub Power Systém musí být provedena v okamžiku systému když je HP malá. Pouze maestros a warsmiths můžou vypnout Sub Power Systém. Je potřeba tří číselné heslo pro aktivaci kontroly v Control Room.

Jakákoliv hráč může zadat heslo, ale maestros a warsmiths najdou heslo jednodušeji.
Jakmile jsou všechny Sub Power Systém vypnuté, a hlavní síla byla vypnuta v Control Room, musí klan pouze defete v barrack Captains místo vlajky, aby dobil tvrz.