Stranky o všem :-)

 

Enhancements

Vylepšení předmětů

Některé zbraně a některá brnění mohou být posíleny svitky Scroll: Enchant Weapon a Scroll: Enchant Armor. Pro každý grade výbavy jsou určené jiné svitky přičemž platí, že no grade zbraně nemohou být očarovány.

Téměř všechny zbraně a brnění mohou být bezpečně očarovány do +3, nad tuto hranici je úspěch založen na předdefinované pravděpodobnosti. Jednodílné brnění lze bezpečně očasrovat až do +4. Když očarování selže, je předmět zničen a přeměněn na krystaly. Počet krystalů závisí na hodnotě předmětu.

Zbraně očarované na +4 lehce stříbrně svítí a s postupujícím stupněm očarování se svit mění na modrou až červenou na vyšších úrovních.

Blessed Scrolls of Enchant Weapon/Armor je podobný jako obyčejný svitek. Pokud ale při jeho použití očarování selže, předmět se nerozpadne, ale pouze přijde o všechna očarování (tzn. bude +0).
Vylepšení skillů

Abyste mohli vylepšovat skilly, musíte mít dokončený třetí přestupový quest. NPC, u které jste tento quest obdrželi, vám také podá podrobnější informace o vylepšení skillů.

Očarování skillů se liší od obvyklého zvyšování úrovně skillu. Očarované skilly mohou být vylepšovány neomezeně, a dokonce je možné vybrat si účinky očarování. Ty ale musí být vybrány při prvním očarování a později už je změnit nejde.

Očarování skillu stojí zkušenosti a SP. První očarování vyžaduje Secret Book of Giants, a pokud uspěje, budou další očarování spotřebovávat jen zkušenosti a SP.

Může se stát i to, že očarování neuspěje. V takovém případě se skill vrátí do výchozího stavu.
Barvy a symboly (Dye)

Některé předměty v Lineage II mohou změnit základní vlastnosti (STR, DEX, CON, INT, WIT, MEN) vaší postavy.
STR

Zvyšuje fyzické zranění.
DEX

Zvyšuje rychlost útoku, fyzickou rychlost, přesnost, uhýbání, pravděpodobnost kritického zásahu, úspěšnost dýkařských schopností (např. Deadly Blow), úspěšnost obrany štítem a rychlost.
CON

Zvyšuje maximální HP, regeneraci HP, limit zatížení, výdrž pod vodou, odolnost vůči šoku a krvácení.
INT

Zvyšuje poškození magickými útoky a úspěšnost prokletí.
WIT

Zvyšuje šanci na magický kritický zásah, rychlost sesílání, odolnost na zadržení (Hold), odolnost na prokletí např. degenerace HP, snížení regenerace, prodloužený čas na opětovné použití schopností, snížený účinek léčení).
MEN

Zvyšuje obranu proti magii, maximální MP, regeneraci MP, odolnost vůči jedům a prokletím. Snižuje pravděpodobnost přerušení kouzel.

Pokud chcete změnit tyto vlastnosti, může vám Symbol Maker vytvořit symbol.
Barviva (Dye)

Barviva jsou předměty, které slouží jako suroviny pro vytváření symbolů (nebo také tetování). Barviva mají + a - hodnoty základních vlastností. Existují obyčejná a kvalitní barviva. Obyčejná barviva lze použít jako suroviny pro vytváření symbolů po prvním přestupovém questu, ale ne po dokončení druhého. Kvalitní barviva (Greater Dyes) mohou používat jen hráči, kteří dokončili svůj druhý přestup.
Vyrývání symbolů

Postavy na 20 úrovni a vyšší mají v inventáři místa, na která mohou s použitím barviv vyrýt symboly. Postavy, které ještě nedokončily svůj první přestup, nemohou symboly používat. Po dokončení prvního přestupu mohou vyrýt dva symboly. Po druhém přestupu mohou vyrýt ještě další symbol, celkem tedy tři. Zároveň však symboly, které byly vyryty před druhým přestupem, ztratí svůj účinek poté, co postava dokončí druhý přestup.

Pokud má hráč dostatek barviv a chce vyrýt symbol, musí si promluvit s postavou Symbol Maker. Symbol Maker si naúčtuje fixní poplatek a při vyrývání symbolu spotřebuje příšlušná barviva.
Symbol Maker
Daná vlastnost nemůže být symboly zvýšena více než +5. Pokud tedy například dva symboly zvyšují STR o +3 a +4, celkové zvýšení STR nemůže přesáhnout +5. Na oslabování vlastností žádné omezení není, ale nelze vlastnost snížit až na nulu.
Která povolání mohou používat jaké symboly ukazuje následující přehled:
STR, CON, a DEX

Všechna povolání
INT a MEN

Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Elven Wizard, Spellsinger, Elemental Summoner, Dark Wizard, Spellhowler, Phantom Summoner
INT a WIT

Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Elven Wizard, Spellsinger, Elemental Summoner, Dark Wizard, Spellhowler, Phantom Summoner, Warrior, Human Knight, Paladin, Rogue, Gladiator, Warlord, Dark Avenger, Treasure Hunter, Hawkeye, Elven Knight, Temple Knight, Swordsinger, Plainswalker, Silver Ranger, Palus Knight, Assassin, Shillien Knight, Bladedancer, Abyss Walker, Phantom Ranger, Orc Raider, Orc Monk, Destroyer, Tyrant, Scavenger, Artisan, Bounty Hunter, Warsmith
MEN a WIT

Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Elven Wizard, Spellsinger, Elemental Summoner, Dark Wizard, Spellhowler, Phantom Summoner, Cleric, Bishop, Prophet, Elven Oracle, Elven Elder, Shillien Oracle, Shillien Elder, Orc Shaman, Overlord, Warcryer
Odstranění symbolů

Pokud chce hráč odstranit symbol, musí si promluvit se Symbol Makerem. Odstranění je za poplatek a po jeho uskutečnění je polovina použitých barviv vrácena zpět do inventáře.

- Další info o symbolech a dyes v sekci
Dyes
Vylepšení zbraní

Vylepšení, známá také jako zvláštní schopnosti (Special Abilities - SA), mohou být použita na většina C grade zbraní a vyšších. Na vylepšení jsou zapotřebí Soul Crystaly. Quest na jejich získání zadává Grand Magister Jurek v Giran Castle Town.

Úroveň a druh Soul Crystalu, přidané schopnosti a množství potřebných předmětů záleží na zbrani.
Vylepšujeme zbraň

Pokud chcete vylepšit zbraň, sežeňte všechny suroviny (včetně Soul Crystalu příslušné úrovně) a promluvte si s kovářem. Kovářův poplatek se může lišit v závislosti na Soul Crystalu, kvalitě zbraně a hradní dani.

Zvláštní schopnosti pro A grade zbraně poskytuje Blacksmith of Mammon.

Pokud chcete zbraň vylepšit, nesmíte ji držet v rukou. Jakákoli očarování na zbrani zůstanou i po jejím vylepšení; zbraně se zvláštními schopnostmi mohou být očarovány.
Odstranění vylepšení

Vylepšení může odstranit Blacksmith of Mammon a Black Marketeer of Mammon.