Stranky o všem :-)

 

Castle Siege

Obecné informace

Obléhání se může odehrávat v hradech Gludio, Dion, Giran, Oren, Innadril, Goddard a Aden. Devastated Castle je jedinečný clan hall, který lze získat v bitvě s NPC.

Obléhání se mohou oficiálně zúčastnit pouze klany s levelem 4 a výše. Klany s nižším levelem nebo hráči bez klanu se mohou také zúčastnit, ale nemohou hrad vlastnit.

Dokud hrad některý z klanů nezabere, vlastní ho NPC.

Pokud je klan, který vlastní hrad, rozpuštěn, vrací do hrad ke svého původního stavu.

Zpočátku hrady obývají NPC klany.

Když některý z klanů tyto NPC porazí a hrad obsadí, stane se hrad jeho vlastnictvím. Pokud se klan hradu vzdá, navrací se hrad do původního stavu. Pouze hradní pán může určit čas obléhání. To udělá prostřednictvím NPC chamberlain. Jakmile je čas jednou nastaven, nelze ho už změnit.

Každý hradní pán musí určit čas dalšího obléhání během 24 hodin po zabrání hradu. Pokud tak neučiní, hra čas nastaví automaticky na dobu dva týdny po dobytí hradu. V takovém případě se jedná o stejný den v týdnu, přičemž všechna obléhání se odehrávají o víkendu reálného času.

Hrad nemůže být až do dalšího obléhání žádným způsobem poškozen. Další obléhání proběhne v sobotu nebo v neděli dva týdny poté, co byl hrad dobyt. Klan, který hrad dobyl, si ho tak může užít až 15 dalších dní.
Registrace na oblehán(utočníci)

Vyzývající clan leader musí mít naučený skill Seal of Ruler, pokud chce ovládnout hrad. Dále musí navštívit registrační NPC poblíž hradu, aby se mohl přihlásit do obléhání.
Registrace na obléhání(obránci)
Začátek obléhání

Obléhání začne v předem stanovený čas. Když se tak stane:

* Hrad a jeho okolí je označen za bojiště.
* Některé NPC v okolí hradu a v jeho vnitřku dočasně přestávají plnit své funkce.
* Když některý z útočníků zemře, objeví se v druhém nejbližším městě.
* Když obléhání začne, všechny postavy uvnitř hradu, které nejsou zaregistrovány na seznamu obránců, jsou teleportovány do druhé nejbližší vesnice.
* Všechny hradní brány se automaticky zavřou.
Hradní brány

Na hradní brány je možné v průběhu obléhání útočit (jindy ne).
V průběhu obléhání nejde brány posilovat. To je možné pouze před ním prostřednictvím Chamberlaina.
Brány, které byly zničeny, už není možné v průběhu obléhání opravovat.

Brány se znovu otevřou, když se změní majitel hradu. Jejich HP však až do konce obléhání budou výrazně nižší. Po skončení obléhání se brány vrátí do výchozího stavu.
Obléhací velitelství

Vůdce klanu na levelu 4 získá skill Build Headquarters (Postav velitelství). S jeho pomocí může postavit poblíž hradu základnu. V ní se mohou oživit padlí útočníci (místo druhého nejbližšího města) a HP a MP se v ní regenerují rychleji než obvykle.

Tento skill mohou používat pouze clan leadeři na straně útočníků a při seslání spotřebuje 300 C gemstonů. Lze ho použít pouze v určené oblasti bojiště a nejvýše jednou za obléhání.

Velitelství po skončení obléhání zmizí.
Vlajka velitelství má určitý počet HP a je možné na ni zaútočit. Pokud je zničena, musejí členové klanu začínat z druhého nejbližšího města.
Ukončení obléhání

Obléhání trvá dvě hodiny. Pokud útočící clan leader dokáže vyrýt svoje jméno na posvátný artefakt pomocí skillu Seal of Ruler, změní se majitel hradu. Použití tohoto skillu ale nějakou dobu trvá a clan leader v jeho průběhu nesmí být přerušen. Operovat s artefaktem mohou pouze clan leadeři a to jenom ti na straně útočníků.

Změna majitele artefaktu před koncem obléhání se nazývá mid-victory. Pokud k němu dojde, útočníci si vymění strany s obránci. Všechny vlastnosti, které předtím obránci využívali, se vymění, včetně místa pro oživení.

Velitelství klanu, který právě zabral hrad, zmizí. Když nastane mid-victory, jsou všichni hráči s výjimkou spojenců nových obránců posláni na oživovací místa.
Pokud klan, který předtím vlastnil hrad, nikdy dříve nepostavil velitelství, mohou na bojišti vztyčit jeho vlajku.
Funkce hradů

Image V každém teritoriu je jeden hrad. Když jej klan obsadí, získá nad tímto teritoriem politickou a ekonomickou kontrolu pomocí daňového systému.

Jakmile je hrad obsazen, může klan stejně jako u clan hallu používat warehouse a gatekeepery k přesouvání mezi vnitřkem hradu a jeho okolím. Existují celkem tři druhy gatekeeperů.
Ve standardním nastavení vykonává hradní pán všechny funkce sám, avšak může se rozhodnout, že některá práva udělí členům svého klanu.

Hradní pán může upravovat daně v obchodech v daném teritoriu a vybírat je u Grand Chamberlaina. A protože hrad Aden je centrem celého království, nevybírá daně pouze v teritoriu Aden, ale i část daní vybraných v ostatních teritoriích.
Pán každého hradu může také spravovat panství (manor), prodávat na svém území semena a následně vyrábět předměty.

Hradní pán také může létat na Wyvernovi
Uspořádání hradů Gludio, Dion, Giran a Innadril

Místo oživování obránců je v obytných prostorách vnitřnho hradu.
Svatý artefakt je umístěn v komnatě za trůním sálem.
Do hradu není žádný vstup z vnější. Vede z něj ovšem cesta ven, což se dá využít při bránění.
Uspořádání hradu Goddard

Charakteristickým znakem Goddardu je to, že používá dva artefakty. Ten, kdo chce tento hrad získat, musí vyrýt své jméno na oba dva.


Narozdíl od ostatních hradů je Goddard vybaven zadními dveřmi, na které nejde útočit. Ty se na začátku obléhání zavřou a po jeho skončení se automaticky otevřou.

Uspořádání hradu Aden

Vnější hrad se skládá ze dvou hradních zdí. Do vnitřního hradu je možné se dostat pouze přes tyto dvě zdi.

V přední části první zdi je vchod. Jedno místo na vnější zdi je také možné pobořit obléhacím golemem. V první zdi je také cesta, která vede ven z hradu.
V druhé zdi je také vchod a také místo, které je možné pobořit obléhacím golemem.
Na některých místech mezi první a druhou zdí mohou být umístěny pasti.
Flame Control Tower
Flame Control Tower (Ohnivá věž) je stavba, která aktivuje nejrůznější obranné mechanismy hradu. K tomu je potřeba určitý obnos adena. Tyto mechanismy zahrnují zóny, které neustále ubírají HP, nebo snižují rychlost pohybu. Síla každé z těchto funkcí se dělí do čtyř stupňů v závislosti na množství investovaných adena. Pokud útočníci Flame Control Tower zničí, přestanou tyto mechanismy fungovat.