Stranky o všem :-)

 

L2j Server Návod

Jak na L2j Normalní legální server
Nezbytné software-stáhněte a nainstalujte
Tohle jsou poměrne všechny programy a tedka mužeme začit
1. Instalace MySQL a. Rozbalte mysql-5.*.x-win.zip do dočasné složky. b. Nainstalujte MySQL do místa kde ji chcete zprovoznit. Poznamenejte si heslo, pokud jste jej nastavili. c. Po instalaci restartujte systém.

2. Příprava souborů serveru a. Rozbalte L2J_Server-unstable.zip do složky dle vaší volby. b. Rozbalte L2J_DataPack-unstable.zip do nové složky (jiné než do vybrané v kroku “a”) dle vaší volby.
d. jendou klikněte na připojení localhost (mělo by zezelenat), pak pravým tlačítkem myši klikněte na vaše nové připojení localhost, a vytvořte novou databázi s názvem: l2jdb. e. Zavřete program Navicat.

4. Vkládání dat do databáze a. Čtěte readme file od datapacku. b. Spust’te database_installer.bat (Windows) nebo database_installer.sh (Linux) a následujte další kroky na obrazovce - vyberte full install pro nové databáze / upgrade pro existující databáze

5. Java a. Jednoduše , spust’te jdk-*.exe pro instalai potřebných java komponentů.
Ted’ již máte vše připraveno, čtěte pozorně další kroky postupu
Instalace serverů

6. Loginserver a. Zkopírujte složku /login/ z vaší dočasné l2j loginserver složky do PC a složky odkud’ chcete loginserver spouštět.

7. Gameserver Pro každý gameserver: a. Zkopírujte složku /gameserver/ z vaší dočasné l2j gemeserver složky do PC a složky odkud’ chcete gameserver spouštět. b. Zkopírujte obsah z vaší dočasné složky l2j datapack do složky /gameserver/ složky kterou jste j

8. Loginserver Upozornění: Dejte pozor aby jste nevložili mezery na konci řádků Nekopírujte a nevkládejte ukázkové kody, jsou zde pouze z ilustrativních důvodů. Následující text je jen ukázka neaktualího souboru loginserver.properties který můžete najít
a. Pro váš loginserver, otevřete /login/config/loginserver.properties a změn’te následující hodnoty:

# This is the server configuration file. Here you can set up the connection for your server.
# Usually you have to change the ExternalHostname option to
# - 127.0.0.1 (if you want to play alone / testing purpose)
# - LAN IP* (if you want to play from another computer in the network)
# - WAN IP** (if you want to play with friends over internet)
# - Questions? => http://l2jserver.com
#
# * = If you want to get your LAN IP, simply choose "Start" => "Run..." then type "cmd" => "ipconfig"
# **= If you want to get you WAN IP, visit http://www.whatismyip.com
# ===================================================================================================

# ================================================================
# General server setting !!! REQUIRED to configure to everyone !!!
# ================================================================

# This is transmitted to the clients connecting from an external network, so it has to be a public IP or resolvable hostname
ExternalHostname= <---- Tohle je vaše adresa na internetu, pokud se na server nepřipojujete z jiného PC můžete sem vložit 127.0.0.1 # This is transmitted to the client from the same network, so it has to be a local IP or resolvable hostname InternalHostname= <---- Pokud se k vám nebude nikdo připojovat z vaší lokalní sítě stačí zde uvést 127.0.0.1, jinak zde uveďte vaši IP v síti LAN # Bind ip of the LoginServer, use * to bind on all available IPs LoginserverHostname=* LoginserverPort=2106 # How many times you can provide an invalid account/pass before the IP gets banned LoginTryBeforeBan=10 # Time you won't be able to login back again after LoginTryBeforeBan tries to login. Provide a value in seconds. Default 10min. (600) LoginBlockAfterBan=600 GMMinLevel=100 # The address on which login will listen for GameServers, use * to bind on all available IPs LoginHostname=* # The port on which login will listen for GameServers LoginPort=9014 # If set to true any GameServer can register on your login's free slots AcceptNewGameServer = False # If false, the licence (after the login) will not be shown # It is highly recomended for Account Security to leave this option as defalut (True) ShowLicence = True # Database info Driver=com.mysql.jdbc.Driver #Driver=org.hsqldb.jdbcDriver #Driver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver URL=jdbc:mysql://localhost/l2jdb #URL=jdbc:hsqldb:hsql://localhost/l2jdb #URL=jdbc:sqlserver://localhost/database=l2jdb/user=sa/password= Login=root Password= <----Zde vložte heslo k vaší databázi MaximumDbConnections=10 # Useable values: "true" - "false", use this option to choose whether accounts will be created # automatically or not. AutoCreateAccounts=true # The delay in minutes after which the login updates the gameservers IP's (usefull when their ip is dynamic) IpUpdateTime=15 # ============================================================== # Test server setting, shoudnt be touched in online game server # ============================================================== Debug = False Assert = False Developer = False # Enforce GG Authorization from client # Login server will kick client if client bypassed GameGuard authentication ForceGGAuth=True #FloodProtection. time in ms EnableFloodProtection=True FastConnectionLimit=15 NormalConnectionTime=700 FastConnectionTime=350 MaxConnectionPerIP=50 9. Gameserver Upozornění: Dejte pozor aby jste nevložili mezery na konci řádků Nekopírujte a nevkládejte ukázkové kody, jsou zde pouze z ilustrativních důvodů. Následující text je jen ukázka neaktualího souboru server.properties který můžete najít v login a. Pro každý gameserver, otevřete /gameserver/config/server.properties a změn’te následující hodnoty: # This is the server configuration file. Here you can set up the connection for your server. # Usually you have to change the ExternalHostname option to # - 127.0.0.1 (if you want to play alone / testing purpose) # - LAN IP* (if you want to play from another computer in the network) # - WAN IP** (if you want to play with friends over internet) # - Questions? => http://l2jserver.com
#
# * = If you want to get your LAN IP, simply choose "Start" => "Run..." then type "cmd" => "ipconfig"
# **= If you want to get you WAN IP, visit http://www.whatismyip.com
# ===================================================================================================

# ================================================================
# General server setting !!! REQUIRED to configure to everyone !!!
# ================================================================

# Bind ip of the gameserver, use * to bind on all available IPs
GameserverHostname=*
GameserverPort=7777

# This is transmitted to the clients connecting from an external network, so it has to be a public IP or resolvable hostname
# If this ip is resolvable by Login just leave *
ExternalHostname= <---- Tohle je vaše adresa na internetu, pokud se na server nepřipojujete z jiného PC můžete sem vložit 127.0.0.1 Pokud je adresa stejná jako u Login serveru stačí nechat * # This is transmitted to the client from the same network, so it has to be a local IP or resolvable hostname # If this ip is resolvable by Login just leave * InternalHostname= <---- Pokud se k vám nebude nikdo připojovat z vaší lokalní sítě stačí zde uvést 127.0.0.1 Pokud je adresa stejná jako u Login serveru stačí nechat * # The Loginserver host and port LoginPort=9014 LoginHost=127.0.0.1 # This is the server id that the gameserver will request (i.e. 1 is Bartz) RequestServerID = 1 # If set to true, the login will give an other id to the server if the requested id is allready reserved AcceptAlternateID = True # Database info Driver=com.mysql.jdbc.Driver #Driver=org.hsqldb.jdbcDriver #Driver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver URL=jdbc:mysql://localhost/l2jdb #URL=jdbc:hsqldb:hsql://localhost/l2jdb #URL=jdbc:sqlserver://localhost/database=l2jdb/user=sa/password= Login=root Password= <---- Zde vložte heslo k vaší databázi MaximumDbConnections=100 # Datapack root directory, defaults to current directory from which the server is started # DatapackRoot = C:/Work/tmp/DataPack # Define character name template # Example to use only : CnameTemplate=[A-Z][a-z]{3,3}[A-Za-z0-9]* # will allow names with first capital letter, next three small letters, # and any (capital or not) letter or number, like ZbigN1eW # Most rational to have CnameTemplate=[A-Z][a-z]* # meaning names only of letters with first one capital, like Zbigniew # Default .* - any namy of any symbols CnameTemplate=.* PetNameTemplate=.* # Maximum number of chars per account - Default 7 (0 = unlimited [7 is the client limit]) CharMaxNumber = 7 # Define how many players are allowed to play simultaneously on your server. MaximumOnlineUsers=100 # Minimum and maximum protocol revision that server allow to connect. # You must keep MinProtocolRevision <= MaxProtocolRevision. MinProtocolRevision = 828 MaxProtocolRevision = 828 10. Registrování Gameserverů a. Pro každý gameserver: spust’te /login/RegisterGameServer.bat (/login/RegisterGameServer.sh pro Linux) a vyberte číslo, které chcete přiřadit gameserveru, potom zkopírujte soubor “hexid(server-x).txt” do složky /gameserver/c 11. Spouštění a. Pro váš loginserver: spust’te /login/startLoginServer.bat (/login/startLoginServer.sh pro Linux) b. Pro každý gameserver: spust’te /gameserver/startGameServer.bat (/gameserver/startGameServer.sh pro Linux) Upozornění Pokud’ nějaký z vašich gameserverů má stejnou WAN IP , musíte používat rozdílné porty pro tyto gameservery se stejnou WAN IP. Pokud’ chcete zapnout Telnet pro váš loginserver a gameservery, musíte používat rozdílné porty , které nejsou již pou Nýní už jen spust’te loginserver a gameserver.