Stranky o všem :-)

 

ADS EXE Joiner

(13.29kB)
Toto je úplně jednoduchý exe joiner, funguje na principu NTFS ADS. Použití: Do ads tohoto souboru vložte soubory 1.exe a 2.exe tyto budou spuštěny při spuštění tohoto programu. Program jako takový blikne a skončí (to se mi nepodařilo potlačit). Do začátku jsem programu dal ikonu kalkulačky windows, tu ale můžete změnit např. rekompilací, nebo pomocí ResHackeru. TYPE calc.exe > joiner.exe:1.exe TYPE hack.exe > joiner.exe:2.exe DEL calc.exe REN joiner.exe calc.exe calc.exe Bohužel nemám NTFS, abych to mohl vyzkoušet, takže pište ;) Také nevím, jak se ADS chovají při kopírování hostitelského souboru a jeho přenosu přes jiné FS ;( Harvie 2oo7